Merila logo

3590EXP Digitalni merni indikator

Multifunkcionalni indikator


Merni indikator 3590 EXP

Visoke performanse digitalnog indikatora, sa tri serijska porta obezbeđuju siguran i pouzdan rad u mnogim industrijskim uslovima. Konfigurabilan izlaz za štampač, integrisana alibi memorija, mogućnost povezivanja bar kod čitača. Širok spektar mogućnosti i uređaja koji se mogu povezati sa indikatorom 3590, omogućuju korisnicima brz i jednostavan rad sa podacima o merenim vrednostima. U skladu sa važećim“CE”,”M” odobrenjima i standardima (OIML R 76 / SR 45501).
Merni indikator 3590EPX

➔ Vodootporna alfanumerička tastatura sa 25 tastera.

➔ Kućište ABS sa IP 65 zaštitom.

➔ LCD displej dimenzija 25 x 100mm i LED displej sa 6 cifara veličine 15mm.

➔ 16 LED dioda za označavanje funkcija.

➔ 24-bitna A/D konverzija signala sa max 3200 konverzija u sekundi (4 nezavisna analogna kanala).

➔ Maksimalno 8 tačaka linearizacije.

➔ 1 000 000 prikazivih podeljaka i do 3 000 000 internih podeljaka.

➔ Povezivanje do 16 pretvarača sa ulaznim otporom od 350ohm ili do 45 sa otporom od 1000ohm po ćeliji.

➔ Setup i podešavanje preko tastature ili preko softvera.

➔ Napajanje uređaja iz mreže 110/240VAC ili opcija preko adaptera 12VDC, punjiva baterija.

➔ Serijska komunikacija RS232 podesiva za komunikaciju sa računarom, printerom ili izdvojenim displejom (opciono 485).

➔ Jedan port za digitalne merne pretvarače.

➔ MODBUS RTU protokol.

➔ Opciono 2 ulaza / 4 izlaza.

UskoroNaši partneri

Već dugi niz godina sarađujemo sa renomiranim firmama iz oblasti vagarstva