Merila logo

RSBT merne ćelije C3 class


Merne celije rsbt

Merni pretvarači sile – merne ćelije pogodne za ugradnju u kolskim vagama, merenje rezervoara sa odgovarajućim dodacima.
Merne celije rsbtd

➔ Kapacitet merne ćelije, Emax: 10000, 20000, 25000 i 30000 kg.

➔ Klasa tačnosti C3.

➔ Telo merne ćelije izrađeno od INOX materijala – nerđajući čelik, IP 68 zaštita.

➔ Minimalni verifikacioni podeok Vmin = Emax / 10.000.

➔ Maximalan broj podeoka nLC = 3000.

➔ Izlazna osetljivost: 2mV/V ± 10%.

➔ Radna temperature okoline -30°C/+70°C.

➔ Ulazna otpornost 700 ± 20 Ω.

➔ Izlazna otpornost 700 ± 7 Ω.

➔ Bezbedno granično opterećenje 150% Emax.

➔ Zaštitni kalbi sa 4 žica, dužine 18m, prečnika 5mm.Naši partneri

Već dugi niz godina sarađujemo sa renomiranim firmama iz oblasti vagarstva