Merila logo

Istorijat

Proizvodnja vaga u ćupriji ima dugu tradiciju. Počeci proizvodnje datiraju od 1955 godine. Iz male vagarske radionice "PRECIZ" pri fabrici šecera, potekli su prvi modeli decimalnih vaga, magacinskih vaga i kolskih šećeranskih vaga namenjenih za prijem repe.


Deset godina kasnije kompletan proizvodni i kadrovski potencijal vagarske radionice "PRECIZ" prelazi u sastav metalske industrije "MIP". Vagarska proizvodnja tu dobija zamah sa stalnim povećavanjem proizvodnje i osvajanjem novih tipova vaga.


Pocetkom devedesetih godina prošlog veka reorganizacijom holding kompanije "MIP" nastaju preduzeća "MIP MERILA" - preduzeće za proizvodnju vaga i "MIP SERVIS" - preduzeće za servis vaga.


Početkom dvadesetprvog veka odnosno 2002. godine svojinskim transformacijama nastaje današnje preduzeće - fabrika vaga "MERILA".


U periodu posle 2002 godine iz godine u godinu fabrika vaga "MERILA" povećavaju obim svoje proizvodnje gde posebno mesto zauzima proizvodnja elektromehaničkih vaga.


U tom periodu fabrika vaga "MERILA" usvaja i razvija proizvodnju elektromehaničkih podnih - platformskih vaga, elektromehaničkih stočnih vaga, vaga za klaničnu industriju , specijalnih industrijskih vaga, elektromehaničkih kolskih i železničkih vaga.


U periodu od 2012 godine fabrika vaga "MERILA" počinje saradnju sa renomiranim svetskim kućama za proizvodnju elektrokomponenti za vage: "DINI ARGEO" iz Italije , "FLINTEC" iz Nemacke, "T-SCALE" iz Tajvana.


Početkom 2013 godine fabrika vaga "MERILA" su ovlašcena od strane Ministarstva Privrede da kao ovlašceno telo vrši poslove overavanja vaga sa neautomatskim funkcionisanjem.


Razvoj proizvodnje vaga uslovio je i širenje proizvodnih kapaciteta te fabrika vaga "MERILA" pocetkom 2011. godine počinje da koristi novi savremeni prostor u svom vlasništvu u novoj industrijskoj zoni u Ćupriji. Prostor sa novim proizvodnim pogonom , posebnim prostorijama za overavanje vaga (laboratorija) te prostorom za popravku svih vrsta elektromehaničkih vaga daju veliku sigurnost u ostvarivanju daljih planova i ciljeva u proizvodnji, servisu i overavanju vaga.


"MERILA" su danas značajan proizvođač vaga na Srpskom tržištu na visokom tehnickom i tehnološkom nivou.

Servis

Osim svojih proizvoda, firma "Merila" nudi svojim klijentima i usluge kontrole, servisa i preventivnog održavanja.

Detaljnije>>

Overavanja

Trudeći se da iz dana u dan budemo sve bolji u tome, ispunjavajući potrebne standarde, kao akreditovano kontrolno telo vršimo kontrolu i overavanje merila.

Detaljnije>>
Istorijat

Ako želite saznati više o vagama fabrika vaga "MERILA" je spremna da Vam pruži sve informacije kao i pomoć da postignete najbolje rešenje za bilo kakav problem sa merenjem mase koju imate. Naša kancelarija se nalazi na adresi 35230 Mihajla Pupina 12 Ćuprija, Srbija. Telefon: + 381 (0)35 / 280 120. Email:info@merila.rs


Naši partneri

Već dugi niz godina saradujemo sa renomiranim firmama iz oblasti vagarstva