Merila logo

Ovlašćeno kontrolno telo


MERILA doo Cuprija je akreditovano kontrolno telo za kontrolisanje vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) . Broj akreditovanog kontrolnog tela je 06-121.

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je akreditovalo MERILA doo po standardu SPRS ISO/IEC 17020:2012.

MERILA doo Ćuprija je ovlašćena od strane Ministarstva privrede kao ovlašceno telo za obavljanje poslova overavanja vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) (rešenje broj: 021-03-304/2015-07)

Broj ovlašćenog kontrolnog tela je OM 051.

Vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) nosivosti do 9000 kg se overavaju na svake dve godine.

Vage Ćuprija atc

NATPISNA PLOČICA - Tablica na vagi mora da sadrži službenu oznaku M-3-xxx. Ukoliko na vagi ne postoji natpisna pločica ili na natpisnoj pločici nema Službene oznake to znaci da vaga nije u zakonskoj metrologiji odnosno nije odobrena od Direkcije za mere i dragocene metale te da se ne može overiti tj. koristiti u svrhe zvaničnih obračuna.

Preuzmite dokumenta:

Vage Ćuprija Sertifikat

MERILA doo Ćuprija, na osnovu zahteva za overavanje, vrši overavanje merila mase - vaga sa neautomastkim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) koja su u zakonskoj metrologiji.


Naši partneri

Već dugi niz godina sarađujemo sa renomiranim firmama iz oblasti vagarstva