Merila logo

Korisnik vage mora imati sigurnost merenja na svojoj vagi.


Naš tim servisera i tehničara garantuje kvalitet, uštedu vremena i novca za sve vage koje su u zakonskoj metrologiji (vage u trgovinama , vage za komercijalne svrhe, vage u procesu proizvodnje)

MERILA garantuje podršku, brzu manipulaciju i rešenja svih zahteva korisnika vaga na celoj teritoriji Srbije. Velike zalihe rezervnih delova omogućavaju kontinuiranu podršku korisnicima koji zahtevaju kontinuirano funkcionisanje sistema merenja bez prekida.

MERILA sa svojom mobilnom ekipom održavaju preko 200 kolskih - drumskih vaga na teritoriji Srbije. Servisne ekipe sa specijalnim vozilom za transport etalon tegova i vozilima za brzu intervenciju garantuju korisniku kolskih - drumskih vaga pouzdanost i sigurnost u radu.

Vage servis1 Vage servis2 Vage servis3 Vage servis4

Naši partneri

Već dugi niz godina sarađujemo sa renomiranim firmama iz oblasti vagarstva