Merila logo
Model ALM-AB (Armirani beton)


Kolska-drumska vaga

Kolska-drumska betonska vaga

Model: Model - ALM - AB

Kategorija: Kolske-drumske vage


Elektronska kolska – drumska vaga za merenje svih vrsta vozila. Pogodna za merenje u svim industrijskim i komercijalnim sistemima.
Merna oprema vage u standardnoj varijanti izrade:
Elektronski pokazni uređaj – merni indikator: model DFWPXP Merni pretvarači sile – merne ćelije: model RSBT.
Merna oprema po zahtevu kupca:
Elektronski pokazni uređaj – merni indikator: model 3590EXP i 3590ET
Merni pretvarači sile – merne ćelije: model analogne RCPT, digitalne RCPTD i digatelne RCD.

➔ Merni most vage (gazeća površina vage) napravljen od jednog , dva ili tri armirano betonskog segmenata - AB segment vage (broj segmenata zavisi od dužine mernog mosta vage). Armirano betonski segmenti su u čeličnom okviru koji u isti vreme prestavlja i oplata prilikom betoniranj

➔ Betonska gazeća površina je od vodonepropustivog betona sa ubačenim kvarcnim peskom (ferobeton) u habajucem sloju što cini površinu veoma otpornu na habanje

➔ Samo finalno betoniranje se izvodi glacanjem i hoblovanjem gazeće površine sa stvaranjem minimalne hrapavosti površine (nema proklizavanja vozila)

➔ Funkcionalni merni pretvarača sile, ulazne otpornosti od 350 Ohm do 1100 Ohm izrađeni preme OIML R60 standardu (3000 podeljaka), IP 67 i IP 68 stepen zaštite

➔ Spojna kutija i kablovi u skladu sa standardom IP 68.

➔ Temperaturni opseg rada vage je -10℃ do +40℃

➔ Vage sa tipskim odobrenjem od strane direkcije za mere i dragocene metale

➔ dimenzije i kapacitet vage po zahtevu Kupca (Max kapacitet i do 60000 kg).

✔ Kolska elektronska vaga je vaga nadzemne konstrukcije ili konstrukcije u plitkoj jami

✔ Montaža na ravnu betonsku površinu (betonska temeljna ploča sa ojačanim stopama na mestima oslonaca vage) sa navozima - navoznim rampama u maksimalnom padu od 5% sa obe strane vage. Odvod atmosferskih padavina - blagi nagib betonske temeljne ploče. Visina vage samo 28 cm - NADZEMNA VARIJANTA

✔ Montaža u plitku betonsku jamu neto dubine 50 cm (dno jame je betonska temeljna ploča sa ojačanim stopama na mestima oslonaca vage). Odvod atmosferskih padavina - ugradne prihvatne šahte - UKOPANA VARIJANTA

✔ Prilazni putevi minimalne duzine 50% dužine mernog mosta vage sa jedne i sa druge strane vage


Galerija


Naši partneri

Već dugi niz godina sarađujemo sa renomiranim firmama iz oblasti vagarstva