Merila logo

WWS SISTEMI MOBILNOG MERENJA TOČKOVA I OSOVINA

Mobilni set za merenje točkova i osovina serije "WWS"
WWS komplet za statičko ili dinamičko merenje točkova ili osovina, sastavljena je od najmanje dva prenosna podmetača za merenje točkova WWS serije i mernih indikatora iz serije 3590E ili DFWKRP sa integrisanim štampačem. Korisnički interfejs je izborni u zavisnosti od sistema merenja, na srpskom jeziku, jednostavan i intuitivan i prikazuje u realnom vremenu težinu osovine, ukupnu težinu i prataće podatke o merenom vozilu. Tiket je konfigurabilan za seriju indikatora 3590E, izveštava o svim podacima o merenju, kako bi se olakšala registracija i praćenje podataka. Osnovni segmenti koji utiču na konfiguraciju sistema merenja "WWS" jesu:
1. MERNE PLATFORME - Dimenzije, maksimalna nosivost, broj platformi
2. SISTEM VEZE INDIKATOR / PLATFORME - kablom ili bežično
3. MERNI INDIKATOR - 3590E, 3590EGT ili DFWKRP
4. APLIKATIVNI SOFTVER - AF03, AF08 ili AF09

Galerija


Naši partneri

Već dugi niz godina sarađujemo sa renomiranim firmama iz oblasti vagarstva